شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ با ياد آيت الله سيد موسي صدر حفظه الله
مطلب مهم در باره موضع ما براي بازگشت اين بزرگوار : چرا نبايد در قضيه امام صدر اشتباه قضيه شهيد تندگويان را مرتکب شد؟ http://www.rajanews.com/detail.asp?id=139311
درب کنسرو بازکن برقی
جنبش "حمايت" ازبحرين
رتبه 88
8 برگزیده
362 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top