شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ موافقت اردوغان با فعاليت مراکز فساد.. http://fa.alalam.ir/news/379744
اردوغان 1200 روزنامه و نشريه ترکيه را توقيف کرده و به درخواست اروپايي‌ها با فعاليت مراکز فساد موافقت کرده است.
درب کنسرو بازکن برقی
جنبش "حمايت" ازبحرين
رتبه 87
8 برگزیده
362 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top