شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ از نوشته هاي كاربران سوري :(ترجمه در پايين) ؛ من أقوال السيد الرئيس بشار الاسد : نقول لكل من يتهم سورية بأنها تقف مع المقاومة.. اذا كان الوقوف مع المقاومة هى تهمة وعار.. فهى بالنسبة للشعب السورى شرف وافتخار. هذه المقاومة هى وسام يعلق على صدر كل مواطن عربى
// ترجمه : بشار اسد : ما را متهم مي کنند که در جبهه ي مقاومت {بر عليه استکبار }ايستاده ايم.. اگر اين ايستادگي در مقابل استکبار براي شما عارو ننگ است براي مردم سوريه شرافت و افتخار است ..
تصوير بشار اسد را در حال ديدار از مناطق پاکسازي شده از وجود شورشيان نشان مي دهد..
چراغ جادو
جنبش "حمايت" ازبحرين
رتبه 88
8 برگزیده
362 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top