شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ " حسن المشيمع " و " عبدالهادي الخواجه" دو چهره شاخص مبارزان بحريني که هم در زندان بسر مي برند و هم از بيماري شديد رنج مي کشند ..
mp3 player شوکر
جنبش "حمايت" ازبحرين
83 امتیاز
8 برگزیده
364 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top