شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ رکورد بيشترين فيلم و تصاوير " مستند " از انقلاب هاي اخير ، مختص بحريني هاست ..
تا به حال دهها هزار فايل شامل فيلم ويدئويي مستند و چندين برابر آن تصاوير مربوطه توسط مردم از ريزترين قضاياي انقلاب مظلوم بحرين گرفته شده است ..
همين هفته ي قبل بود که آل خليفه ي جنايتکار يک فيلمبردار به نام احمد اسماعيل را بخاطر فيلمبرداري اش با شليک تيز مستقيم به شهادت رساند ..
تسبیح دیجیتال
جنبش "حمايت" ازبحرين
رتبه 88
8 برگزیده
362 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top