شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ خالي بندي حکومت دروغگوي بحرين .. >> مثلا تصوير گروههاي مبارز بحريني که سلاح در دست دارند !!!؛ در حاليکه مبارزان اصلا از اين تصوير اطلاعي نداشتند و اين حکومت بود که اولين تصاوير را از اين افراد منتشر کرده ..
mp3 player شوکر
جنبش "حمايت" ازبحرين
رتبه 88
8 برگزیده
362 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top