شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ خالد مشعل: اردوغان رهبر جهان اسلام است !!!!!!!!!!!!!!!
http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=42122
مطالب بيشتر در : http://bintjbeil.org/index.php?show=news&action=article&id=60696
* کميل *
شيطونه مي گه يه چيزي به جفتشون بگم !
بي خيال شيطون ملعون برادر کميل. تحليل تون رو بگيد تا استفاده کنيم..
* کميل *
تحليل نمي خواد که ، اين بابا مي خواد با تکيه به امريکا نقش بزرگتر اين منطقه رو ايفا کنه ... اما زهي خيال باطل ...
همينطوره که ميگيد. متشکريم.
mp3 player شوکر
جنبش "حمايت" ازبحرين
رتبه 88
8 برگزیده
362 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top