شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ تشييع شهداي حزب الله در بعلبک لبنان..
علت شهادت نظير شهادت شهيد طهراني مقدم بوده و در مخزن موشک هاي حزب الله صورت گرفته است.
حزب الله: دشمن را غافلگير خواهيم كرد http://www.jahannews.com/vdcdxj0xnyt0of6.2a2y.html
ساعت دماسنج
جنبش "حمايت" ازبحرين
رتبه 88
8 برگزیده
362 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top