شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ طرح از يک وبلاگ بحريني به زبان فارسي .. لطفا برايشان کامنت بگذاريد .. کار ارزشمندي خواهد بود براي اين مبارزان مظلوم .. http://somood.persianblog.ir/
*صبا*
91/7/19
تسبیح دیجیتال
جنبش "حمايت" ازبحرين
83 امتیاز
8 برگزیده
364 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top