شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ خبر: نائب رئيس کمسيون امنيت ملي در تبريز: حقوق 10 هزار دلاري مزدوران در داخل سوريه/ تبديل ترکيه به يک مدل خطرناک در منطقه
http://www.salamtabriz.com/imp-news/item/1325
چراغ جادو
جنبش "حمايت" ازبحرين
رتبه 87
8 برگزیده
362 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top