شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ شهادت امام باقر عليه السلام تسليت باد
*صبا*
91/8/1
ساعت دماسنج
جنبش "حمايت" ازبحرين
رتبه 87
8 برگزیده
362 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top