شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ به نقل از منابع معتبر بحريني:نيروهاي مزدورآل خليفه وآل سعود در21 اکتبر (30مهر )با حمله وحشيانه به منطقه ي العکر بحرين، اين منطقه را به محاصره خود درآوردند و از ورود هرگونه مواد غذايي و کادر پزشکي به اين منطقه جلوگيري مي کنند.
هم چنين افزوده اند: که از خروج زنان باردار از اين منطقه و انتقال آنان به بيمارستان جلوگيري شده است.
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
جنبش "حمايت" ازبحرين
83 امتیاز
8 برگزیده
364 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top