شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ مصاحبه ي زوري!!! توسط العربية در بحرين
mp3 player شوکر
جنبش "حمايت" ازبحرين
83 امتیاز
8 برگزیده
364 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top