شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ عائدين يا ميدان الشهادة
اين ميدان در اوايل حمله آل سعود تخريب شد
درسته اين تصوير به يادبود آن روزها ارائه شده
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
جنبش "حمايت" ازبحرين
83 امتیاز
8 برگزیده
364 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top