شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ همشاگردي هاي نوجوان شهيد بحريني "حسين الجزيري" زانوي غم در بغل گرفته اند.. تصوير کلاس درس مدرسه حسين را نشان مي دهد منبع: وبلاگ فارسي زبان بحريني:http://somood.persianblog.ir/
درب کنسرو بازکن برقی
جنبش "حمايت" ازبحرين
83 امتیاز
8 برگزیده
364 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top