شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ همشاگردي هاي نوجوان شهيد بحريني "حسين الجزيري" زانوي غم در بغل گرفته اند.. تصوير کلاس درس مدرسه حسين را نشان مي دهد منبع: وبلاگ فارسي زبان بحريني:http://somood.persianblog.ir/
mp3 player شوکر
جنبش "حمايت" ازبحرين
رتبه 87
8 برگزیده
362 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top