شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ آغازي بر پايان فيلم آقاي اردوغان وان مينوت!
@ مهاجر , شكراً لك يا " مهاجر" . أرجو منك أن تدعم الأخبار التي ننشرها هنا. لأن شعبنا في إيران على أشد الإحتياج الى هذه التغطيات الأخبارية. موفقين.
mp3 player شوکر
جنبش "حمايت" ازبحرين
83 امتیاز
8 برگزیده
364 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top