شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ وقتي بحريني ها در بحرين غريب هستند! اين اعلاميهء کشته شدن يک سوريه اي است که در بحرين زده شده و به معلم سوريه اي -که به لطف آل خليفه ديگر تبعهءبحرين!!! شده- تسليت گفته شده!
چراغ جادو
جنبش "حمايت" ازبحرين
رتبه 88
8 برگزیده
362 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top