شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ کيک جشن مزدوران آل خليفه که بعد از شهادت مبارزان بحريني در زندان يا اجراي حکم اعدام تهيه کرده اند!!! بحراني ها در بحرين غريب ترين اند.
ساعت ویکتوریا
جنبش "حمايت" ازبحرين
رتبه 87
8 برگزیده
362 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top